• لوله خرطومی فلزی (فلکسی) FC1
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات الکتریکی سیستم های روشنایی، فیبر نوری، کف و سقف کاذب، ابزار دقیق، سیستم های مدار بسته، پروژه های زیرزمینی، اتصال بین ماشین آلات و تجهیزات کارخانه.

 • لوله خرطومی فلزی بند تلفنی FC2T
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله فلزی انعطاف پذیر و نیمه انعطاف پذیر (خود ایستا)، برای محافظت کابلها در تأسیسات الکتریکی صنایع سنگین و ارتباطی- مخابراتی مثل؛ ابزار دقیق، سیستمهای اتوماسیون و کنترل، دستگاههای خودکار، کاربردهای امنیتی و

 • لوله خرطومی فلزی روکشدار FC1P
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی روکشدار برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات الکتریکی مرطوب و دارای گرد و غبار، سیستمهای روشنایی، محافظت فیبر نوری، کف و سقف کاذب، سیستمهای مداربسته، اتصال بین ماشین آلات و تجهیزات کارخانه.

 • لوله خرطومی فلزی روکشدار ضخیم FC1PH
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی روکشدار برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات الکتریکی مرطوب و دارای گرد و غبار، سیستمهای روشنایی، سیستمهای مداربسته، تهویه مطبوع، اتصال بین ماشین آلات و تجهیزات کارخانه.

 • خرطومی فلزی سنگین FC3
  جدید
  0 نقد(ها)

  لوله خرطومی فلزی برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات الکتریکی دارای فشارهای کششی و فشاری زیاد مطابق با استاندارد UL برای کشورها یا پروژه هایی با الزامات استانداردهای آمریکایی مثل؛ آرمور کردن کابلها، سیستمهای

 • لوله خرطومی فلزی سیم دار روکشدار FC1WP
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی روکش‌دار ارتینگ برای محافظت سیم و کابل‌ها در کلیه تاسیسات الکتریکی مرطوب و دارای گرد و غبار، مطابق با استاندارد UL360 برای کشورها یا پروژه‌هایی با الزامات استانداردهای آمریکایی مثل؛ کابل کشی‌های

 • لوله خرطومی فلزی شیلددار FC1B
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی غربال کننده امواج الکترومغناطیس جهت جلوگیری از صدمات امواج مزاحم بر داده های عبوری از کابلها و تجهیزات الکترونیکی، محافظ سیم و کابلها در محیط های صنعتی با فشارهای مکانیکی و حرارت زیاد، مثل معادن و

 • لوله خرطومی فلزی شیلددار روکشدار FC1PB
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی غربال کننده امواج الکترومغناطیس جهت جلوگیری از صدمات امواج بر داده های عبوری از کابلها و تجهیزات الکترونیکی، محافظ سیم و کابلها در محیط های مرطوب و دارای گرد و غبار و پروژه های صنعتی دارای فشارهای

 • لوله خرطومی فلزی مستحکم FC2
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات الکتریکی پروژه های صنعتی، سیستم های روشنایی، کف و سقف کاذب، فیبر نوری و ابزار دقیق، سیستم های مدار بسته، پروژه های فراساحل و زیرزمینی، اتصال بین ماشین آلات

 • لوله خرطومی فلزی مستحکم روکشدار FC2P
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی روکش‌دار برای محافظت سیم و کابل‌ها در کلیه تاسیسات الکتریکی مرطوب و دارای گرد و غبار، سیستم‌های روشنایی، فیبر نوری، کف و سقف کاذب، سیستم‌های مداربسته، پروژه‌های زیرزمینی، اتصال بین ماشین آلات و

 • لوله خرطومی فلزی مستحکم روکشدار شیلددار FC2PB
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی غربال کننده امواج الکترومغناطیسی جهت جلوگیری از صدمات امواج مزاحم بر داده‌های عبوری از کابل‌ها و تجهیزات الکترونیکی، محافظ سیم و کابل‌ها در محیط‌های مرطوب و دارای گرد و غبار و پروژه‌های صنعتی

 • لوله خرطومی فلزی مستحکم شیلددار FC2B
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی غربال کننده امواج الکترومغناطیس جهت جلوگیری از صدمات امواج مزاحم بر داده های عبوری از کابلها و تجهیزات الکترونیکی، محافظ سیم و کابلها در محیط ها و پروژه های صنعتی دارای فشارهای مکانیکی بالا، مثل

 • لوله خرطومی فلزی مستحکم شیلددار روکشدار FC2BP
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی غربال کننده امواج الکترومغناطیسی جهت جلوگیری از صدمات امواج مزاحم بر داده‌های عبوری از کابل‌ها و تجهیزات الکترونیکی، محافظ سیم و کابل‌ها در محیط‌های مرطوب و دارای گرد و غبار و پروژه‌های صنعتی

 • لوله خرطومی فلزی نخدار روکشدار FC1CLP
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی نخدار روکشدار برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تاسیسات الکتریکی مرطوب و دارای گرد و غبار تابلوهای برق، سیستم‌های تهویه مطبوع، خطوط انتقال داده ایستگاه‌های سوخت گیری بنزین و گاز، اتصال بین ماشین

 • لوه خرطومی نخدار FC1CL
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی فلزی برای محافظت سیم و کابلها در کلیه تأسیسات الکتریکی سیستم های روشنایی، فیبر نوری، کف و سقف کاذب، ابزار دقیق، سیستم های مدار بسته، پروژه های زیرزمینی، اتصال بین ماشین آلات و تجهیزات کارخانه.

 • لوله خرطومی پلی آمید NCC12HB
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی نایلونی برای محافظت سیم و کابل‌ها در کاربردهای الکتریکی فضاهای داخلی یا باز؛ اتوماسیون، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های الکتریکی و الکترونیکی، ارتباطات و مخابرات، اتصالات داده، منابع برق، ماژول‌های خورشیدی،

 • لوله خرطومی پلی آمید NCC6HB
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی نایلونی برای محافظت سیم و کابل‌ها در کاربردهای الکتریکی فضاهای داخلی یا باز؛ اتوماسیون، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های الکتریکی و الکترونیکی، ارتباطات و مخابرات، اتصالات داده، منابع برق، ماژول‌های خورشیدی،

 • لوله خرطومی پلی آمید NCC6V0
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی نایلونی برای محافظت سیم و کابل‌ها در کاربردهای الکتریکی فضاهای داخلی یا باز؛ اتوماسیون، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های الکتریکی و الکترونیکی، ارتباطات و مخابرات، اتصالات داده، منابع برق، ماژول‌های خورشیدی،

 • لوله خرطومی پلی آمید NCC6V2
  جدید
  0 نقد(ها)

  کاربرد لوله خرطومی نایلونی برای محافظت سیم و کابل‌ها در کاربردهای الکتریکی فضاهای داخلی یا باز؛ اتوماسیون، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های الکتریکی و الکترونیکی، ارتباطات و مخابرات، اتصالات داده، منابع برق، ماژول‌های خورشیدی،