• چراغ خط نوري توكار اينفينيتي D
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌ خط نوری توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی‌نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاهی فراهم می‌آورد. طراحي زيبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از

 • چراغ خط نوري توكار اينفينيتي B
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌ خط نوری توکار اینفینیتی B با طراحی پیشرفته و مدرن مازی‌نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاهی فراهم می‌آورد. طراحي زيبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از

 • چراغ دانلايت توكار دیانا با رفلكتور
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ دانلایت توكار دیانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه

 • چراغ دانلايت توكار دیانا با ديفيوزر
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ دانلایت توكار دیانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه

 • اوربیتال مدل تک خانه
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زننده و

 • اوربیتال مدل چهار خانه
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زننده و

 • چراغ اضطراري/راهنما اميلوكس
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ اداري/تجاري اضطراري امیلوکس با طراحی و ساخت مازی‌نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط اداری و تجاری یا برای نشان دادن راه خروج طراحی شده است. ساختار محكم و بادوام و بازدهی زیاد از ویژگی‌های این

 • اوربیتال مدل دو خانه
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زننده و

 • اوربیتال مدل سه خانه
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زننده و

 • ليدر
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.

 • لوميلد
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ مولتي‌دانلايت توكار لوميلد با طراحی پیشرفته مازی‌نور در مدل‌هاي متنوع، برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن، گالري‌ها و فروشگاه‌ها طراحي شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)،

 • چراغ گرد آرتميس
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ دانلايت گرد توكار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی،

 • چراغ مربعي آرتميس
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ دانلايت مربعي توكار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگي

 • چراغ گرد Trimless آرتميس
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ دانلايت گرد Trimless توكار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان

 • الينا
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ دانلايت توكار الینا با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زوایای تابش و پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و زیبایی از ويژگي‌هاي این چراغ است.

 • پنل توكار يا آويز لديلوكس Low-UGR - 60x60
  جدید
  0 نقد(ها)

  پنل توکار لدیلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ويژگي‌هاي این چراغ است.

 • پنل توكار يا آويز لديلوكس 60x60
  جدید
  0 نقد(ها)

  پنل توکار لدیلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ويژگي‌هاي این چراغ است.

 • پنل توكار لديلوكس 30x120
  جدید
  0 نقد(ها)

  پنل توکار لدیلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زنندگی نور از ويژگي‌هاي این چراغ است.

 • چراغ دانلايت توكار دیانا كامفورت با رفلكتور
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌ دانلایت توكار دیانا كامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان

 • چراغ دانلايت توكار دیانا كامفورت با ديفيوزر
  جدید
  0 نقد(ها)

  چراغ‌ دانلایت توكار دیانا كامفورت با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان